ΟΔΗΓΙΕΣ

Εισαγωγή δεδομένων   

Στο πεδίο Φύλλα που λείπουν βάζουμε τα φύλλα που θέλουμε να μάθουμε πως μπορεί να είναι μοιρασμένα. Εάν δηλαδή θέλουμε να δούμε πώς πρέπει να παίξουμε τον συνδυασμό ΑΤ93 προς Κ82, τα φύλλα που μας λείπουν είναι τα QJ76542. Επειδή όμως οι συνδυασμοί αυτών των φύλλων είναι πολλοί και ο έλεγχός τους χρονοβόρος, και επειδή στην πραγματικότητα αυτά τα λιμά δεν παίζουν ρόλο, μπορούμε (και πρέπει) να θεωρήσουμε οτι είναι ισότιμα και ότι τα φύλλα που λείπουν είναι QJxxxxx. Εάν φυσικά μας λείπει KJ9543 επειδή το 9 είναι σημαντικό πρέπει να ζητήσουμε τα KJ9xxx. Ακόμα καλύτερα, εάν μας λείπουν τα KQ654 ή QJ542, θεωρώντας ότι οι αντίπαλοι είναι καλοί, μπορούμε να ζητήσουμε τα HHxxx ή ΟΟxxx (όπου H ή Ο είναι ένα ονέρ).

A x A A
x x x K
x x J
T
x
x A K Q
x K x x
x J x
T
x
Χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας μπορείτε να λύσετε πολλά πιό περίπλοκα προβλήματα. Το πρόγραμμα δεν αναγνωρίζει τους χαρακτήρες που βάζετε ούτε ενδιαφέρεται για το τι αντιπροσωπεύουν . Για παράδειγμα μπορείτε να δείτε τις πιθανότητες συνδυασμένη κατανομής της Ντάμας τετράφυλλης σπαθί και του Βαλέ πεντάφυλλου καρό βάζοντας "φύλλα που λείπουν" QcccJdddd. Πιό συγκεκριμένα δείτε το παράδειγμα στα αριστερά. Παίζετε 6 και η αντάμ είναι μικρή πίκα. Παίρνετε το Άσο και έχετε δύο επιλογές. Ή να κάνετε (και να ξανακάνετε) την εμπάς κούπα, ή να παίξετε δύο γύρους ατού και να συνεχίσετε με σπαθιά ελπίζοντας ότι οι κούπες είνει 3-2 και (εάν δεν πέσει η ντάμα κούπα) ότι ο αντίπαλος με τις 3 κούπες έχει τουλάχιστον 3 σπαθιά. Ποιές είναι οι πιθανότητες;

Βάζοντας "χαρτιά που λείπουν" Qhhhhcccccc (ή κάτι αντίστοιχο που σας βολεύει περισσότερο) μπορείτε να βρείτε την πιθανότητα επιτυχίας κάθε πλάνου (για την ιστορία είναι 58.864 - 50.864 υπέρ του Α-Κ κούπα και σπαθί-σπαθί-...).

Προσοχή! Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική γιατί στο μπριτζ η κατανομή ενός χρώματος επηρεάζει αυτή των υπολοίπων (εξ ου και τα πεδία "γνωστά φύλλα").

Στα πεδία Γνωστά φύλλα βάζουμε (χρησιμοποιώντας τις επιλογές) τον αριθμό των φύλλων των αντιπάλων (σε άλλα χρώματα φυσικά) που είναι γνωστά. Εάν δηλαδή η Δ έχει ανοίξει δύο κούπες weak και εμείς στον άξονα έχουμε 5 κούπες, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι γνωρίζουμε 6 φύλλα στην Δ και 2 στην Α. Ετσι, προκειμένου να υπολογίσουμε την πιθανότητα της κατανομής των φύλλων που μας λείπουν στις Πίκες, θα επιλέξουμε τους αριθμούς 6 και 2 στα αντίστοιχα κουτάκια. Σημειώστε ότι αυτό το δεδομένο αλλοιώνει αρκετά τον πίνακα, αλλά κάνει πολύ καλά (άλλωστε όλοι το κάνουμε διαισθητικά αν και μάλλον στο περίπου)!

Πίνακας αποτελεσμάτων

Μόλις πατήσουμε το κουμπί GO!, το πρόγραμμα θα μας εμφανίσει έναν πίνακα με το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από γραμμές με τις διάφορες περιπτώσεις, και κολόνες με τις εξής πληροφορίες.

ΑΑ
W και E Μία δυνατή κατανομή των φύλλων στους αντιπάλους
Πιθανότης Η πιθανότης να εμφανιστεί η συγκεκριμένη κατανομή
Επί Πόσες διαφορετικές περιπτώσεις περιλαμβάνονται σε αυτή την κατανομή. Αυτό έχει νόημα μόνο εάν έχουμε βάλει xxx... ή HH... στα φύλλα που λείπουν και σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατανομή απαντάται τόσες φορές με διαφορετικό συνδυασμό λιμών ή ονέρ κάθε φορά.
Σύνολο Η τελική πιθανότης να εμφανιστεί η συγκεκριμένη κατανομή με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ισότιμων φύλλων.

Η τελευταία κολόνα περιέχει ένα checkbox το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Τσεκάροντας τις κατανομές με τις οποίες κερδίζει ένα παίξιμο, έχουμε κάτω από τον πίνακα την συνολική πιθανότητα επιτυχίας (τό άθροισμα δηλαδή, όχι τίποτα το εξαιρετικό).